Beefeater promozioaren oinarri legalak

PROMOZIOAREN OINARRI LEGALAK

“Bilbao BBK Live 2024rako abonu bikoitz baten zozketa”

1. PROMOZIOAREN ANTOLATZAILEA

LASTUR BOOKIN, S.L. (aurrerantzean, “Bilbao BBK Live”), helbidea Camino de la Ventosa, 46, 1º D eta B-95.345.989 IFK zenbakiarekin, “Bilbao BBK Live 2024rako abonu bikoitz baten zozketa” promozioa antolatzen du “BBK LIVE 2024rako abonu bikoitz baten zozketa – Inkesta bidezko zozketa” (“promozioa”) Beefeater Gin marka sustatzeko. Marka hori honako lege-oinarri hauen bidez arautuko da (“Legezko oinarriak”):

2. ALDERDI OROKORRAK

2.1. Denbora-eremua

Parte hartzeko epea inkesta Bilbao BBK Liveko CRMn izena emanda dauden erabiltzailei e-postara bidaltzen denetik, 2023ko uztailaren 17tik, uztailaren 25eko 23: 59ra arte izango da.
Bilbao BBK Livek beretzat gordetzen du promozioa aldez aurretik ezeztatzeko edo denboran luzatzeko eskubidea.

2.2. Promozioaren komunikazioa

Promozioa Bilbao BBK Livek jakinaraziko du, posta elektronikoaren bidez, Bilbao BBK Liveko CRMan izena eman duten erabiltzaileen helbide elektronikora.

2.3. Parte-hartzaileak

Promozioan parte hartu ahal izango dute soil-soilik Espainian legezko bizilekua duten 18 urtetik gorako pertsona fisikoek, baldin eta lege-oinarri hauek onartu badituzte, bai eta horien termino eta baldintza guztiak ere, eta horiek betetzen badituzte.

Hala ere, ezin izango dute promozioan parte hartu Bilbao BBK Liveko bazkide, administratzaile, langile, enplegatu edo senideek, ez eta ondoren zehazten diren enpresek ere:
– Promozioaren xede den produktua saltzen den zentroen titular, emakidadun, errentari edo frankiziadun diren enpresa banatzaileenak.
– Enpresa hornitzaileak.
– Publizitate-kanpaina sortzeaz eta kudeatzeaz arduratzen diren enpresak.
– Kanpainaren osagaiak inprimatzeaz eta hedatzeaz arduratzen diren enpresak.

Oro har, ezin izango du promozioan parte hartu aurretik aipatutako enpresen zuzeneko edo zeharkako laguntzaile izan den edo, edozein arrazoi dela medio, promozio hau sortzen edo gauzatzen parte hartu duen inork.

2.4. Lurralde-eremua

Sustapenaren lurralde-eremua Espainia da, Ceuta, Melilla, Balearrak eta Kanariak izan ezik.

2.5. Promozioaren produktua

Promozio honetan parte hartzeko aukera ematen duen produktua Bilbao BBK Live 2023an Beefeater London-en aktibatzea da.

2.6. Sarien deskribapena

Bilbao BBK Livek honako sari hau emango dio promozio honetako irabazleari:

Bonu orokor bikoitza bat (1) Bilbao BBK Live jaialdiko 2024ko ediziorako.

Sariak 340€-ko balioa du.
Sariak ez du barne hartzen joan-etorririk edo ostaturik, ez eta bonu orokor bikoitzak ahalbidetzen duen sarbidea ez den beste produkturik edo zerbitzurik ere.

2024ko Bilbao BBK Live jaialdiaren data 2024ko uztailaren 11, 12 eta 13an izango da.

Irabazleak adin nagusikoa izan beharko du. Irabazle bakoitzeko sari bakarra emango da. Zozketan pertsona bakoitzak behin bakarrik parte hartu ahal izango du.

3. PROMOZIOAREN MEKANIKA

Sustapenean parte hartzea guztiz doakoa da, Internetera sartzeko eta/edo Internet erabiltzeko kostua izan ezik, hori parte-hartzaileak ordainduko baitu oso-osorik.

Promozioa Bilbao BBK Livek jakinaraziko du, Bilbao BBK Live jaialdiaren posta ofizialetik bidalitako mezu elektroniko baten bidez. Parte-hartzaile baliozkotzat hartzeko, erabiltzaileak inkestako galdera guztiei erantzun beharko die.

Parte hartzeko epea abuztuaren 5ean amaitzen denean, eta inkestari erantzunez jaialdiaren datu-basean parte hartu duten erabiltzaile guztien artean, irabazle baten (1) izena aukeratuko da, eta hamar (10) ordezkoena. Horretarako, zozketaren aleatoriotasuna bermatzen duen aplikazio informatiko bat erabiliko da. Aplikazio hori AppSorteos da. Parte-hartzaile bakoitzari ausazko zenbaki bat esleituko zaio, eta, ondoren, parte-hartzaile guztiak zozketan sartuko dira. Aplikazioak ausaz aukeratuko ditu zenbaki irabazle bat eta 10 ordezko. Zozketaren baliozkotasun-ziurtagiria sales@lasttour.org helbidera idatziz kontsultatu ahal izango da.

Irabazleari jakinaraztea: Beefeater irabazlearekin harremanetan jarriko da posta elektroniko edo telefono-zenbaki baten bidez, gehienez ere bi (2) egun balioduneko epean, sariaren berri emateko, sariaren onarpena berresteko eta saria emateko informazioa emateko. Irabazlea ezin bada aurkitu posta elektroniko bidez, edo ez badu hogeita lau (24) ordutan erantzuten, saria idatziz onartuz, aukera galduko du, eta komenigarritzat jotzen du.

Ez da onartuko nahitaezko datuak biltzen ez dituen edo datu okerrak dituen partaidetzarik. Datu pertsonalak zalantzazkoak edo osatugabeak badira edo eguneratzen ez badira, saria irabazleari ez emateko aukera egongo da, hala badagokio.

Parte hartzeko, ezinbestekoa izango da erabiltzaileek Bilbao BBK Live jaialdiari buruzko Lege Oinarri hauek eta Pribatutasun Politika berariaz onartzea.

Promozioari buruzko edozein zalantza izanez gero, parte-hartzaileek helbide honetara jo dezakete: digital@lasttour.org

4. DATU PERTSONALEN BABESA

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoan, eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) [“DBEO”] indargabetzen duenean, eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoan (“DBLO”), eta hura garatzeko araudian, aurreikusitakoaren ondorioetarako, jakinarazten dizugu zuk erantsitako check box-a onartzean berariaz baimentzen duzula zure datu pertsonalak, zure irudiari eta ahotsari buruzkoak barne, LASTUR BOOKIN, S.L.-ren (aurrerantzean “konpainia”) fitxategian sartzea, konfidentzialtasun osoz tratatzeko. Konpainiaren IFZ zenbakia B-95.345.989 da eta helbidea, Ventosa bidea 46, 1. D, 48013 PK, Bilbo (Bizkaia). Honen helburua BILBAO BBK LIVE (aurrerantzean, “ekitaldia”) ekitaldiko parte-hartzea eta/edo asistentzia kudeatzea; profilen segmentazioa egitea, ekitaldi horiei lotutako esperientzia hobetzeko eta optimizatzeko; eta konpainiak eta LAST TOUR taldeko gainerako enpresek eskainitako beste produktu eta zerbitzu batzuen berri ematea da, aurrerago zehaztuko direnak.

Hona hemen zure datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duten oinarri juridikoak:

 • Kontratu eta/edo merkataritza-harreman bat betetzea.
 • Berariaz, askatasunez eta zalantzarik gabe ematen digun baimen informatua, dagokion formularioa bidaltzean PRIBATUTASUN POLITIKA hau onartzen duenean.
 • Konpainiak nahitaez bete behar dituen legezko betebeharrak betetzeko.
 • Segurtasun-arrazoi guztietatik eratorritako interes legitimoa, gure produktu eta zerbitzuen hobekuntza, informazio-eskaeren kudeaketa, erreklamazioak eta iruzurraren kudeaketa.

Eskatzen dizkizugun datuak egokiak eta behar-beharrezkoak dira deskribatutako helburuak lortzeko. Baimena edozein unetan kentzeko eskubidea duzu, baina horrek ez du eraginik izango kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean. Era berean, ematen digu informazio guztia egiazkoa eta zehatza dela bermatzen digu, eta ematen dizkigun datuak eguneratuta edukitzeko konpromisoa hartzen du, datu horiek uneoro benetako egoerari erantzun diezaioten; era berean, adierazpen faltsuen edo ez-zehatzen eta horiek eragin ditzaketen kalteen erantzule bakarra izango da.

Datuak gordeko ditugu zurekin kontratu- edo merkataritza-harremana dagoen bitartean, edo datuen tratamendua ezabatzeko, ezerezteko eta/edo mugatzeko eskubidea erabiltzen ez duzun bitartean; behin datuak gordetzeko epe hori amaituta, konpainiak zure datu pertsonalak ezabatu, suntsitu, blokeatu edo izengoitia jarriko dizu. Blokeoa gertatuz gero, haren informazioari eutsiko zaio beti, inolako erabilerarik eman gabe eta inolako tratamendurik egin gabe, erreklamazioetarako informazio hori beharrezkoa izan daitekeen bitartean, edo tratamenduaren erantzukizun judizial, legal edo kontratuko erantzukizunen bat erator daitekeen bitartean, erantzun beharrekoa eta, horretarako, berreskuratu beharrekoa.

Datuak lagatzea:

Ematen dizkiguzun datuak LAST TOUR taldeko sozietate hauei laga ahal izango zaizkie, lehen adierazitako zerbitzuak behar bezala kudeatzeko eta etorkizunean eskain daitezkeen produktu eta zerbitzuen berri emateko:

 1. LAST TOUR CONCERTS, S.L., ARF VITORIA GASTEIZ, S.L., MIDDLE GROUND, S.L., CULTURA ROCK, S.L., EVENTOS Y FESTIVALES SONIDO RURAL, S.L., LAST TOUR IBERIA, S.L., LAST TOUR EUROPA, S.L., ACTUACIONES MUSICALES 2020, A.I.E., OSO POLITA RECORDS, S.L., YUUKII RECORDS, S.L., IMCOM MEDIA, S.L., FUNDACIÓN INDUSTRIAS CREATIVAS, KALORAMA FESTIVAL UNIPESSOAL LDA, HOUSE OF FUN ENTERTAINMENT, LDA, LAST TOUR PORTUGAL, SOCIEDADE POR QUOTAS y LAST TOUR AMÉRICA, S.A.S.
 2. Baita aurrekoetako edozein ordezkatzen duen eta/edo LAST TOUR taldean lotuta edo integratuta dagoen eta/edo etorkizunean harekin lotzen edo integratzen den beste edozein erakunde ere.

Kreditu-txartelarekin ordaintzen badu, datuak kodetu eta gure ordainketa-bazkideei transferituko zaizkie. Zuri buruzko edozein datu pertsonal LAST TOUR taldearen barruan bakarrik erabiliko da, eta ez zaie lagako hirugarren konpainia eta erakundeei, hemen adierazitakoez gain.
Azkenik, enplegu-eskabiderako curriculum vitae bat bidaltzen badigu, enpresaren titulartasuneko fitxategi batean sartuko da. Fitxategiaren helburua langileak hautatzea da, eta informazio hori berez bidaltzean, berariazko baimena ematen digu zure datuak etorkizunean langileak kontratatzeko edo hautatzeko prozesuetan eskuragarri egon daitezen. Gainera, datu horiek LAST TOUR CONCERTS, S.L.ri eta BALKBONE TOUR, S.L.ri laga ahal izango zaizkie helburu bererako, bai eta klausula honen 1. puntuan aipatutako beste edozein erakunderi eta/edo horietako edozein ordezkatzen duenari ere, eta/edo LAST TOUR taldean lotuta edo integratuta dagoenari, eta/edo etorkizunean harekin lotzen edo integratzen denari.

Eskubideak baliatzea:

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, ezerezteko edo aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituzu, bai eta eramangarritasunerako eskubidea ere, honako konpainia honetan: Camino de la Ventosa, 46, 1º D, 48013 Bilbo (Bizkaia), dpo@lasttour.org. Era berean, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazio bat aurkezteko eskubidea izango duzu. Datuak babesteko legerian jasotako eskubideak euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez baliatu ahal izango dira.

Segurtasun neurriak

Zure datu pertsonalen segurtasuna babesteko asmoz, jakinarazten dizugu konpainiak beharrezko neurri tekniko eta antolaketa-neurri guztiak hartu dituela emandako datu pertsonalen segurtasun informatikoa bermatzeko, besteak beste:

 1. Datu pertsonalen izenordaina eta zifratzea, hala dagokionean.
 2. Tratamendu-sistemen eta -zerbitzuen konfidentzialtasuna, osotasuna, erabilgarritasuna eta erresilientzia bermatzeko gaitasuna.
 3. Datu pertsonalen eskuragarritasuna eta sarbidea azkar leheneratzeko gaitasuna, gorabehera fisiko edo teknikoren bat gertatuz gero.
 4. Tratamenduaren segurtasuna bermatzeko neurri teknikoen eta antolamendu-neurrien eraginkortasuna egiaztatzeko, ebaluatzeko eta baloratzeko prozesu erregularra.

5. BALDINTZA OROKORRAK ETA ERANTZUKIZUNA BAZTERTZEA

 • Parte-hartzaileek, sustapen honetan parte hartze hutsagatik, beren Lege Oinarriak onartzen dituzte, bai eta Bilbao BBK Liveren irizpidea ere, Lege Oinarri hauen interpretaziotik eta gauzatzetik eratorritako edozein gai ebazteko.
 • Bilbao BBK Livek ez du bere gain hartuko ezinbesteko kasu baten ondorioz sistema informatikoan izandako matxurak eragindako gorabehera eta gertakarien gaineko erantzukizunik, ez eta telefono-sarean, informatikan, elektrikoan edo kanpoko agente naturalek (atmosferikoak, klimatologikoak) eragindako matxurek edo zerbitzu horiek ematen dituzten konpainien funtzionamendu eskasak eragindako gorabeherena ere.
 • Bilbao BBK Livek ez du bere gain hartzen promozioaren garapenean gerta daitezkeen eta hirugarrenei egotz dakizkiekeen akats, gorabehera edo kalteen erantzukizuna.
 • Bilbao BBK Livek ez du bere gain hartzen sariaren erabileraren ardura.
 • Sarituek, sarrera jasotzeagatik, Bilbao BBK Live Jaialdiaren Baldintza Orokorrak onartzen dituzte.
 • Bilbao BBK Livek ez du bere gain hartuko saria eman ostean eta gozatu bitartean gertatzen den edozein gorabeheraren erantzukizuna.
 • Bilbao BBK Livek ez du bere gain hartzen hirugarrenei edo Interneti egotz dakizkiekeen galeren, atzerapenen edo bestelako gorabeheren erantzukizuna, promozioaren parte-hartzean eta garapenean eragina izan badezake.
 • Era berean, Bilbao BBK Livek ez du bere gain hartzen parte-hartzaileek beren datu pertsonalak ematean egin ditzaketen akatsen erantzukizuna.
 • Bilbao BBK Livek promozioaren baldintzak edozein unetan aldatzeko eskubidea gordetzen du, betiere justifikatutako arrazoiak edo ezinbesteko kasuak gertatzen badira, eta lege-oinarri berriak, sustapenaren baldintzak edo behin betiko deuseztapena jakinarazteko konpromisoa hartzen du.
 • Bilbao BBK Livek beretzat gordetzen du bere promozioa bertan behera uzteko, baliogabetzeko edo atzeratzeko eskubidea; kasu horretan, egoera horren berri emateko konpromisoa hartzen du. Sustapena funtzionamenduan dagoen bitartean aldi baterako eteten bada edo hasierako data atzeratzen bada, hasieran ezarritako partaidetza-sistemak blokeatu egingo dira, eta, nolanahi ere, ordura arte erabiltzaileek lortutako partaidetzei eutsiko zaie berriro aktibatzen den unean.
 • Bilbao BBK Livek saria eman gabe uzteko eskubidea izango du, beharrezkotzat jotzen badu.
 • Bilbao BBK Liveren helburua da promozioa parte-hartzaileen arteko aukera-berdintasunarekin egitea. Hori dela eta, legezko oinarri hauek neurriz kanpo edo iruzurrez erabiliz gero, sustapeneko parte-hartzailea deskalifikatu egingo da, sarrera ukatuko zaio eta dagokion parte-hartzaileari ez zaio sartzen utziko.
 • Bilbao BBK Livek edo promozioarekin profesionalki lotuta dagoen edozein erakundek hautematen badu edozein anomalia edo susmatzen badu parte-hartzaile bat eragozten ari dela promozioan parte hartzeko modu normala, bere erregistroa edo partaidetza legez kanpo aldatuz edozein prozedura tekniko edo informatikoren bidez, bere partaidetza faltsutzeko, alde bakarretik ezabatu ahal izango du parte-hartzaile horren erregistroa. Horri dagokionez, garrantzitsua da eranstea Bilbao BBK Livek eta promozio honen kudeaketan eta ekoizpenean esku hartzen duten enpresek beharrezko euskarri teknologikoak gaitu dituztela Promozioan parte hartzea aldatu nahi duen iruzurrezko, ezohiko edo dolozko edozein jarduera detektatzeko, saria edo dirua legez kontra itzultzea lortzeko helburuarekin. Beraz, Bilbao BBK Livek erregistrotik ezabatzeko eskubidea izango du deskribatutako zentzuan jarduera irregularren bat izan dela erakusten duen edo susmatzen den edozein parte-hartzaile, horri inolako jakinarazpenik egin gabe.
 • Ez da onartuko nahitaezko datuak biltzen ez dituen edo datu okerrak dituen partaidetzarik. Datu pertsonalak zalantzazkoak edo osatugabeak badira edo eguneratzen ez badira, Bilbao BBK Livek sariak ez emateko aukera izango du.
 • Parte-hartzaileak berariaz onartzen du, Promozio honetan parte hartze hutsagatik, Bilbao BBK Livek bere izena erabili ahal izatea Promozioaren irabazlea gainerako erabiltzaileei jakinarazteko eta parte-hartzailearen aldeko ordainsaririk sortu gabe.
 • Saria ezin da eskudiruarekin edo beste edozein sarirekin trukatu. Saria besterenezina da. Debekatuta dago saria merkaturatzea eta/edo saltzea. Saria birsaltzeko ekintzak hautemanez gero (zuzenean edo zeharka, beste produktu baten salmenta edo dohaintzaren itxurapean), Bilbao BBK Livek berehala eskatuko du saria itzultzea, eta dagozkion judizioz kanpoko neurriak eta neurri judizialak hartuko ditu, irudi korporatiboa babesteko neurriak barne. Halaber, ekintza horien berri eman ahal izango die kasuan kasuko agintariei.
 • Saria fabrikatzailearen edo hornitzailearen bermearen mende dagoenean, artikuluak huts egiten badu edo gaizki funtzionatzen badu, irabazleek sariaren hornitzailearen edo fabrikatzailearen zerbitzu teknikoarengana jo beharko dute, eta BIlbao BBK Live enpresak ez du bere gain hartuko artikuluaren akatsaren edo funtzionamendu okerraren ondoriozko erantzukizunik.
 • Saria bidaia bat egitea denean, saritik kanpo geratzen direla ulertuko da, kontrako berariazko aipamenik egin ezean, irabazleen eta, hala badagokio, horien laguntzaileen joan-etorriak abiapuntu gisa ezarritako lekuraino, aireportuetako edo beste edozein geltokitako tasak, hoteletako aparteko gastuak, erregaia igotzeagatiko balizko gehigarriak, bisen ondoriozko gastuak eta lege-oinarri hauetan zehaztutako sariaren definizioa gainditzen duten ondasun edo zerbitzuetatik eratorritako beste edozein gastu.

6. JABETZA INTELEKTUALEKO ESKUBIDEAK

Promozio honetako eduki, marka eta materialak, egile-eskubideek, marka erregistratuek, patenteek, sekretu komertzialek eta/edo bestelako jabetza-eskubideek eta aplikatu beharreko legeek babesten dituzte. Orri hauetako materialik ezin da kopiatu, erreproduzitu, aldatu, argitaratu, transmititu edo banatu, inola ere edo inola ere ez, Bilbao BBK Liveren aldez aurreko eta idatzizko baimenik gabe eta lege-oinarri hauetan adierazitakoarekin bat etorriz.

7. FISKALITATEA

Sustapen honetako sariei indarrean dauden zerga-legeak aplikatuko zaizkie.

8. EZTABAIDAK EBAZTEA

Lege-oinarri hauetan xedatzen ez denerako, promozio hau egiten den unean aplikatu beharreko Espainiako araudian xedatutakoari lotuko zaio.

Lege-oinarri hauen interpretazioan eta aplikazioan sor daitekeen edozein eztabaidarako, bai Bilbao BBK Live bai sustapen honetako parte-hartzaileak, Bilboko Epaitegi eta Auzitegien Jurisdikzioaren mende jartzen dira berariaz.

Bilbao BBK Livek promozioaren manipulazio edo faltsutze gisa har daitekeen edozein egintza egiten duten pertsonen aurka ekintza judizialak hasteko eskubidea gordetzen du.

2023ko uztailaren 17a